Eksun Gıda'da bedelsiz sermaye artırımı

Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş'de sermaye artırımı - azaltımı işlemlerine ilişkin bildirim yapıldı.

Eksun Gıda'da bedelsiz sermaye artırımı

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yönetim kurulumuzun 09.05.2024 tarihli kararı ile şirketimizin mevcut 70.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, Emisyon Primi hesabından karşılanmak suretiyle 530.000.000 TL artırılarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6 ncı maddesinin 6 ncı fıkrası uyarınca bir defaya mahsus olmak üzere 240.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının aşılarak, 600.000.000 TL'na yükseltilmesi ile ilgili olarak, İhraç Belgesi'nin onaylanması ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6.maddesinin yeni haline uygun görüş verilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır."

  Hibya Haber Ajansı